Od 1.1.2018 začala platit novela stavebního zákona, která zjednodušuje a urychluje povolovací procesy při stavbě rodinných domů. To je jistě dobrá zpráva pro všechny, kteří se připravují na stavbu rodinného domu. V tomto článku si shrneme nejdůležitější změny ve stavbě rodinných domů.

Stavební povolení není potřeba vždy

Novela rozšiřuje seznam situací, kdy není potřeba přímo stavební povolení, ale stačí procesně jednodušší ohlášení nebo územní souhlas (zjednodušené postupy).

Konkrétně se to týká stavby rodinných domů které splňují tyto podmínky: dům s jedním podzemním podlažím max do 3 metrů hloubky a maximálně s dvěma nadzemními podlažími a případně podkrovím.

Tyto zjednodušené postupy jsou však podmíněné souhlasem 3. osob, které mají vlastnické právo nebo věcného břemena k sousedním nebo dotčeným pozemkům a stavbám.

Méně potřebných souhlasů od sousedů

Dříve bylo nutné získat souhlas všech vlastníků sousedních pozemků a staveb. S novelou se tento okruh zúžil pouze na vlastníky pozemků a staveb přímo dotčených vašim stavebním záměrem. Nemusíte tedy žádat o souhlas všechny sousedy.

Ploty okolo pozemku

Od 1.1.2018 není potřeba žádat stavební úřad o umístění u plotů, které splňují stanovené podmínky. Týká se to plotů, které:

  • nejsou vyšší než 2 metry
  • nehraničí s veřejnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím
  • nacházejí se v zastavěném území nebo na zastavitelné ploše

Volnější podmínky pro garáže

Mnoho domácností má již dva a více automobilů a roste tedy zájem o stavby garáží pro dva vozy. Novela na tento vývoj reaguje zvýšením limitu maximální plochy pro zjednodušené postupy. Z dřívějších 50 m2 došlo k navýšení na 70 m2

 

Kategorie: Návody

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *